Xem bói tướng số tám kỵ tướng của phụ nữ

5-dac-diem-cua-nguoi-phu-nu-vuong-phu-4

TÁM KỴ TƯỚNG CỦA PHỤ NỮ; TÁM QUYẾT TỰ CHO ĐÀN BÀ

Hình tướng đàn bà chia ra nào bát bại tướng, cửu sũ tướng và thập tiện tướng.
Dưới đây nói về bát bại tướng (tám điểm kị tướng) của đàn bà:

1 – Kị hùng thanh, đàn bà nói tiếng đàn ông nhất sinh cô khổ.
2 – Kị sinh tu, đàn bà có ria mép (không phải là râu ria rậm rạp hẳn kiểu đàn ông nhé! mà là lông tơ mọc rấm đen) cực đa dâm làm chồng không chịu nổi phải gục tại chỗ hoặc chạy mất dép!
3 – Kị xà hành, đàn bà đi trườn mình như con rắn thì trọng nhục dục, thích hư danh, không bao giờ là người chung thuỷ, trung thành! (tướng này cũng áp dụng cho đàn ông)
4 – Kị tước dược, đàn bà đi như chim sẻ nhảy, dáng đi khinh phù không cẩn trọng là người hay cuồng vọng, dễ bị cô độc, bi thương.
5 – Kị đào hoa diện, mặt đẹp ưa nhìn thèm muốn tươi tắn một cách mời chào, thì tính tình sàm mị thì hay bỏ chồng thay chồng.
6 – Kị yêu tước điến, cao lưng, đít ong, lưng nhô thì luân lạc cao khổ, dễ bị cưỡng hiếp hoặc dụ hoặc. Có số làm nô tì.
7 – Kị lộ sỉ, đàn bà lộ sỉ, răng nhọn xám ngoét thì sinh sản khó khăn hoặc khắc tử. (lộ sỉ = hở lợi)
8 – Kị quyền cao đâm ngang, đàn bà có tướng quyền này thường hung ác, dã man, khắc phu bại gia.

SAU ĐÂY LÀ TÁM QUYẾT TỰ:

1 – Nhất kiến khả kính, quý thọ nhi đa nam – “Mới trông đã kính tất sang và thọ, nhiều con trai.”
2 – Nhất kiến khả trọng, trinh khiết nhi phúc trạch – “Mới nhìn đã trọng thì nhiều phúc và trinh khiết.”
3 – Nhất kiến khả khinh, bần bạc nhi tiện yểu – “Vừa nhìn đã thấy khinh thì tất nghèo hèn.”
4 – Nhất kiến khả hỉ, tà đảng nhi dị dụ – “Vừa nhìn đã thấy thích thì dâm đãng dễ dụ hoặc.”
5 – Nhất kiến khả uý, cương cường nhi khi tâm – “Vừa nhìn đã sợ thì người ngang ngược ưa dối trá, nịnh bợ.” – Tướng này gồm có: “thanh sát diện hoành” (tiếng lát sát, quyền đâm ngang). Trán rộng quyền cao, chương tướng bộ sà tinh đặc biệt thường có phong thái đàn ông.
6 – Nhất kiến khả khủng, hình khắc nhi tâm ác – “Vừa nom đã thấy ớn, tất hình khắc và thường có ác tâm.”
7 – Nhất kiến khả ố, sũ lậu nhi sú ngạnh – “Vừa thấy đã cảm thấy ghét thì người xấu và hôi hám.”
8 – Nhất kiến khả hãi, loa văn cổ dốc – “Vừa thấy đã tởm… những tướng ghê tởm ở chỗ kín không tiện nói, xin mời tự tưởng tượng!”

MỘT NÉT CỰC QUÝ CỦA ĐÀN BÀ: BẤT ĐỚI LAN CHI NHI TỰ HƯƠNG.

Sách tướng viết: “Bất đới lan chi nhi tự hương” nghĩa là không giắt hoa lan hoa hồng mà thân thể tự thơm tho.

Hôi hám thân thể hoặc hôi hám riêng bất cứ bộ vị nào đều là tiện tướng như tóc hôi, miệng hôi, nách hôi, âm sú. Trong tướng lục ác thì âm sú là nặng nhất! Ca dao ta có câu:

Thối tai hôi nách dình dình
Chẳng ai hỏi đến cậy mình chính chuyên.

để chỉ một loại tiện tướng.

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>