xem bói ngày tháng năm

Xem tướng đoán số mệnh: Thần khí con người ẩn dấu ở đâu.

Hình thế của con người thì hình “cổ” là tốt nhất”, “thanh” là hơi kém, hình “tàng” lại kém hơn, sau đó là đến hình

Xem tướng đoán số mệnh: Người hay bị oan uổng, vướng vào tai ương.

Ngược lại với Thần không đủ thì Thần có dư, ánh mắt trong sáng, ánh mắt nhìn thẳng sang trái phải và không nhìn lệch. Lông