tử vi thái ất 2017

Xem tướng đoán số mệnh: Thần khí con người ẩn dấu ở đâu.

Hình thế của con người thì hình “cổ” là tốt nhất”, “thanh” là hơi kém, hình “tàng” lại kém hơn, sau đó là đến hình