trâu bằng bột đá

Trâu xanh ngọc,đem lại cuộc sống no đủ,may mắn Y348

1.403.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Trâu bột đá màu xanh (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 16cm

Trâu ngưu thế vàng,đem lại cuộc sống no đủ,may mắn Y345

1.073.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Trâu bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao):

Trâu hồng vận cao thăng,đem lại cuộc sống no đủ,may mắn Y347

1.403.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Trâu bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao):

Trâu vàng đế gỗ,đem lại cuộc sống no đủ,may mắn Y344

1.073.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Trâu bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao):