nói trước đám đông

Bí quyết để biến chuyện nói trước đám đông thành chuyện nhỏ!

Nắm vững được phát biểu cũng là một cách để tập luyện. Vì vậy, hãy tranh thủ các cơ hội như trong cuộc họp gia