người mệnh kim nên kiêng kỵ màu nàu

Mệnh kim nên dùng màu nào và không dùng màu nào?

Mệnh Kim rất hợp với màu vàng. Vàng chính là màu của sự thuần khiết và trong sáng, là sự dung hòa của các màu