giao tiếp trong cuộc sống

Làm thế nào để trở nên là người “vĩ đại” khi chỉ mới 20 tuổi?

Những người “vĩ đại” luôn nhận ra rằng giá trị của sự sáng tạo không nằm trong việc tận dụng những gì bạn biết. Điều

Bill Gates: Đừng có ai bỏ học như tôi!

“Thật khó để tìm ra ví dụ về một quốc gia nào không được hưởng lợi từ những khoản đầu tư bền vững vào giáo