Donald Trump

Casino mang tên Donald Trump bất ngờ công bố phá sản

Ngành kinh doanh sòng bài tại Atlantic đã gặp khó suốt nhiều năm qua. Việc hợp pháp hóa casino tại các bang lân cận, như

Học hỏi bí quyết đàm phán trong kinh doanh từ con gái Donald Trump

Nếu mọi thứ quá căng thẳng, hoặc bạn không thể đàm phán được điều có lợi, hãy gợi ý dành thêm vài ngày để suy