bói tử vi ngày tháng năm sinh

Xem tướng đoán số mệnh: Xem tướng mặt ở Cung Huynh Đệ

Người có lông mày mềm mà dài sẽ có 4, 5 anh em, mỗi người đều có năng lực. Người có 2 góc lông mày không

Xem tướng đoán số mệnh: Thần khí con người ẩn dấu ở đâu.

Hình thế của con người thì hình “cổ” là tốt nhất”, “thanh” là hơi kém, hình “tàng” lại kém hơn, sau đó là đến hình