Giải quyết việc làm cho gần 1,2 triệu lao động của cả nước

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa họp thông báo kết quả thực hiện công tác lao động, người có công và xã hội 9 tháng năm 2015.

Thời gian qua, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức triển khai, ban hành nhiều nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành Bộ Luật Lao động, Luật BHXH, Luật Dạy nghề, Luật An toàn vệ sinh lao động… Trong 9 tháng, cả nước giải quyết cho hơn 1,2 triệu lao động (đạt 76,1% kế hoạch, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2014). Trong đó, tạo trong nước cho hơn 1,1 triệu lao động, xuất khẩu lao động 90.500 người.

Trong 9 tháng, cả nước giải quyết việc làm cho hơn 1,2 triệu lao động - Ảnh minh họa: internet

Trong 9 tháng, cả nước giải quyết việc làm cho hơn 1,2 triệu lao động – Ảnh minh họa: internet

Về công tác chăm sóc người có công, dù quá trình triển khai thực hiện chính sách còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, song về cơ bản bảo đảm chi trả đầy đủ, kịp thời trợ cấp ưu đãi thường xuyên cho 1,4 triệu người có công. Về công tác giảm nghèo, ước cuối năm 2015, tỉ lệ hộ nghèo cả nước giảm 1,7%-2% so với cuối năm 2014; tỉ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP giảm 4% (còn dưới 30%), hoàn thành mục tiêu theo Nghị quyết 76/2014/QH13 của Quốc hội. 

Cũng trong thời gian qua, công tác bình đẳng giới trong lao động việc làm, giáo dục – đào tạo, chăm sóc y tế, lãnh đạo, quản lý thời gian qua ngày càng có những cải thiện đáng kể; bình đẳng giới thực chất về quyền, đối xử, cơ hội giữa nam và nữ được đẩy mạnh. Nhiều mô hình thực hiện thúc đẩy bình đẳng giới được triển khai, mô hình hỗ trợ phụ nữ tạo việc làm, khởi sự, phát triển doanh nghiệp; mô hình nhà trẻ trong cơ quan, khu công nghiệp, khu chế xuất; mô hình ngăn ngừa, giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới; mô hình phòng chống bạo lực gia đình.

>> Xem thêm tin tuyển dụng các ngành nghề phổ biến:

Truy cập để xem nhiều hơn tại MangViecLam.com – Kết Nối Sự Nghiệp, Tuyển Dụng, Kiếm Tìm Việc Nhanh 24H
Hotline: (028) 2222 2236 / (08) 2266 3636 / (08) 2268 3636

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>