Trâu Phong Thủy

Trâu khai phú quý,đem lại cuộc sống no đủ,may mắn A257

2.960.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Trâu khai phú quý, bột đá dạ gỗ (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng

Trâu đồng,đem lại cuộc sống no đủ,công việc may mắn D169

1.632.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Trâu nằm trên đống tiền bằng đồng nguyên chất (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x

Trâu vàng trăng ngọc,đem lại cuộc sống no đủ,công việc may mắn H397G

1.698.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng trâu trên đế xoay, bột đá mạ vàng (tại Việt Nam) + Kích thước (đường kính

Tượng 12 con giáp- Trâu,đem lại cuộc sống no đủ,may mắn A254

613.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng 12 con giáp – con trâu ( Sửu ) bột đá mạ vàng non (tại Việt

Trâu xanh ngọc,đem lại cuộc sống no đủ,may mắn Y348

1.403.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Trâu bột đá màu xanh (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 16cm

Trâu đá Hoàng Long,đem lại cuộc sống no đủ,may mắn M116

1.105.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Trâu (tuổi Sửu) đá Hoàng Long (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao):

Trâu thanh ngọc,đem lại cuộc sống no đủ,may mắn M113

1.632.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Trâu (tuổi Sửu) Thanh ngọc (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 9cm

Trâu ngưu thế vàng,đem lại cuộc sống no đủ,may mắn Y345

1.073.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Trâu bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao):

Trâu hồng vận cao thăng,đem lại cuộc sống no đủ,may mắn Y347

1.403.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Trâu bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao):

Trâu vàng đế gỗ,đem lại cuộc sống no đủ,may mắn Y344

1.073.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Trâu bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao):